EN

POSTFACTUM

Постфактум е платформа за аудиовизуални пърформанси, представяни периодично под формата на видео стриймове.

Постфактум цели да преодолее препятствията, които настоящата световна ситуация постави пред съвременния аудиовизуален пърформанс и достигането до заинтересованата публика. Освен преодоляване на дистанцията артист - публика, платформата се стреми да подпомогне и скъсяването на дистанцията артист - артист.

Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд “Култура”