EN

POSTFACTUM

Лазар Александър

Лазар Александър е мултимедиен артист, работещ с тънкостите на аудио-визуалната синестезия, чрез похватите на живо кино, видео, графично и дигитално изкуство. Притежава магистърска степен от Катедрата за печат във Факултета за изящни изкуства в Белград, където в момента придобива докторска степен. Той има много колаборации с филмови дейци, музиканти и визуални артисти, и преследва идеите си чрез графики, аудио-визуални изпълнения и изложби, развивайки проекти чрез различни медийни практики и музикални жанрове.